Sistema viari integrat que connecta les tres xarxes principals, la de carrers, la de carreteres i la de camins, heretant les seves propietats i característiques (restriccions, sentits, pendents, nombre de carrils, etc.) en un únic model de dades.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: sistema-viari-integrat
 • Grup: I-7
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
 • Departaments responsables:
  • Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  • Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Interior
 • Entitats responsables:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat
  • Secretaria d'Agenda Rural
  • Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
  • Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
  • Ens locals
 • Accés: Públic
 • Periodicitat d'actualització: 2 anys