Identificació, delimitació i quantificació de zones de perillositat, pel que fa a esfondraments, moviments de vessants, allaus i inundabilitat amb l’objectiu de donar suport a la planificació territorial i establir les mesures preventives o correctores més oportunes per a evitar i/o minimitzar el risc.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: riscos-geologics
  • Grup: III-12
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 1 any