Dades de vulnerabilitat associades als plans d'emergència de protecció civil davant de riscos considerats naturals i antròpics.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: vulnerabilitat-proteccio-civil
 • Grup: III-12
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
 • Departament responsable: Interior
 • Entitats responsables:
  • Direcció General de Protecció Civil
  • Ens locals
 • Accés: Parcialment públic
 • Periodicitat d'actualització: 1 any