D'acord amb l’article 6 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/ 2003, de 4 de nombre, el territori de Catalunya es divideix en dos àmbits hidrogràfics:

  • El districte de conca fluvial de Catalunya (conques internes de Catalunya).
  • Les conques hidrogràfiques intercomunitàries, integrades per la part catalana dels rius Ebre, Garona i Xúquer (part catalana de la Sènia).

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: demarcacions-hidrografiques
  • Grup: III-11
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 1 any