Identificació, caracterització i estat de les masses d’aigua (superficials i subterrànies) de les conques internes de Catalunya. Inclou la categorització (rius, llacs, aigües de transició, aigües costaneres i masses d’aigua superficials molt modificades i artificials) i la subdivisió per tipus. Es tracta d'unitats de gestió.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: masses-aigua
  • Grup: III-11
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 2 anys, lligat a normativa europea