Conjunt d'informació que recull les unitats de paisatge identificades a Catalunya. Cada unitat és un territori caracteritzat per una combinació d'elements naturals, culturals i simbòlics, que li confereixen un caràcter diferenciat de la resta i que és reconegut com a tal per la població. Les unitats de paisatge donen tanta importància als elements dinàmics, perceptius i vivencials del paisatge com als més estàtics i materials a l'hora de definir-ne el caràcter.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: unitats-paisatge
  • Grup: III-11
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  • Entitat responsable: Observatori del Paisatge
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 5 anys