Divisió del territori en zones en funció de les condicions de dispersió i les emissions.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: zones-qualitat-aire
  • Grup: III-11
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 5 anys