Sobre el PCC

Què és el Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC)

Marc legal

Modificacions del catàleg del PCC

 • 06.07.2022 - Conjunt "Codificació de les edificacions aïllades per a emergències": se substitueix l’identificador semàntic "edificis" per "codi-edifici-emergencies"
 • 06.07.2022 - Conjunt "Models de qualitat d'hàbitat d'espècies de fauna i flora":
  • es reanomena "Model de distribució d’espècies de fauna i flora",
  • se substitueix l'identificador semàntic "models-qualitat-especies" per "model-distribucio-especies", i
  • es mou del tema "Hàbitats i biòtops" a "Distribució de les espècies"
 • 06.07.2022 - Conjunts "Registre miner", "Cadastre miner" i "Recursos miners": se substitueix l’entitat responsable “Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera” per “Direcció General d’Indústria”

Annexos de la revisió del PCC

 • Annex 3 [605,5 kB] : Anàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell de qualitat i actualitat
 • Annex 4 [1 MB] : Característiques bàsiques d’organització, funcionament i utilització de la Infraestructura d’Informació Geogràfica de Catalunya, específicament de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
 • Annex 5 [1,7 MB] : Descripció de l'estat del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya i la determinació de les seves línies de millora
 • Annex 6 [156,4 kB] : Mesures de foment i promoció dels serveis cartogràfics públics i privats i de la recerca, el desenvolupament tecnològic, la formació i la divulgació en l'àmbit cartogràfic
 • Annex 7 [194,9 kB] : Relació d'ens locals i d'altres subjectes que duen a terme activitats cartogràfiques i d'informació geogràfica a Catalunya
 • Annex 8 [2,6 MB] : Altres dades i estudis d'interès