Sessió 11 de la C4 (15.09.2010)

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#10)La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació de noves normes i estàndardsLa Comissió aprova els plecs d'especificacions tècniques per a l'elaboració dels següents productes cartogràfics:
  • Ortofoto de Catalunya 1:2 500 (OF-25C) v3.3 revisió 3.0. Dóna de baixa la v3.2 i la v3.3 revisió 2.0.
  • Ortofoto de Catalunya 1:5 000 (OF-5M) v6.0 revisió 1.0
  • Ortofoto de Catalunya 1:25 000 (OF-25M) v6.1 revisió 1.0. Dóna de baixa la v6.0.
  • Ortofoto infraroja de Catalunya 1:2 500 (OI-25C) v1.1 revisió 2.0. Dóna de baixa la v1.0
  • Ortofoto infraroja de Catalunya 1:5 000 (OI-5M) v2.0 revisió 1.0
  • Ortofoto infraroja de Catalunya 1:25 000 (OI-25M) v2.1 revisió 1.0. Dóna de baixa la v2.0
 3. Informe activitats CSG i Comissions: difusió a la C4S'informa a la Comissió de les activitats desenvolupades per la 'Comisión Especializada en Infraestructuras de Datos Espaciales', la 'Comisión Especializada de Normas Geográficas', la 'Comisión Especializada de Teledetección y Cobertura Aérea del Territorio' i la 'Comisión Especializada de Nombres Geográficos', i es destaquen els àmbits d'actuació i tasques més rellevants.
 4. Proposta de desplegament del Pla Cartogràfic de CatalunyaS'informa a la Comissió de la proposta de desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya, tant pel que fa a les seves fases com del calendari previst.
  Tanmateix s'informa a la Comissió que l'IGN ha completat el monitoring and reporting de l'any 2009 pel que fa a Espanya i que l'ICC presentarà a aquesta Comissió el reporting de Catalunya.
 5. Informe sobre actuacions i relacions de l'ICC en organismes internacionalsS'informa a la Comissió de les actuacions i relacions de l'ICC en organismes internacionals.
 6. Informe sobre les webs ICC, C4, RCC i IDECEs presenten a la Comissió sengles informes sobre les webs ICC, C4, RCC i IDEC i es fa una demostració on-line del disseny i funcionalitats de la nova pàgina web del Registre Cartogràfic de Catalunya.
 7. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions TècniquesLa Comissió aprova el calendari i l'ordre del dia de les properes reunions, tant de la pròpia Comissió com de les seves Comissions Tècniques.
 8. Torn obert de paraulesS'informa a la Comissió de l'estat del projecte SIMUC. L'aplicació sortirà a Internet a finals de setembre i a l'octubre s'organitzaran jornades tècniques adreçades al món local per a difondre el servei i els seus estàndards. Es posaran en xarxa els PDF's amb la documentació del refós del planejament i es deixen per a una segona fase els serveis WMS i l'abstracció d'informació estadística a partir de les dades del sistema.
  Tanmateix s'informa a la Comissió de què, en breu, seran una realitat la nova web de la MMAMB i el nou geoportal de l'Ajuntament de Barcelona.