Sessió 2 de la C4 (30.11.2006)

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

 1. Normes i estàndards transitoris de la cartografia oficialD'acord amb el que s'estableix en la Disposició Transitòria Primera de la Llei 16/2005 es presenten a la Comissió les següents normes i estàndards de l'ICC:
  • Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 v2.1
  • Base topogràfica de Catalunya 1:5.000 v2.0
  • Base topogràfica de Catalunya 1:50.000 v3.1
  • Ortofoto i ortofotomapes de Catalunya 1:5.000 v5.0
  La Comissió els aprova com a normes i estàndards provisionals o transitoris. En un futur proper seran modificats i proposats a la Comissió per a la seva aprovació com a normes i estàndards definitius.
 2. Creació de la Comissió Tècnica per a la redacció del Pla Cartogràfic de CatalunyaD'acord amb el que estableix l'article 25 del projecte de reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, la Comissió té la potestat de crear comissions tècniques a les que encarregar tasques específiques.Atesa la importància que la Comissió confereix a la redacció del Pla Cartogràfic de Catalunya, aquesta aprova la creació de la Comissió Tècnica per a la redacció del Pla Cartogràfic de Catalunya formada per 13 experts en la matèria, 7 dels quals són també membres de la Comissió, amb el manat de treballar específicament en la redacció del Pla Cartogràfic de Catalunya.
 3. Planificació dels treballs de la ComissióEs presenta a la Comissió, i aquesta l'aprova, l'ordre del dia per a les dues sessions plenàries a celebrar durant l'any 2007.