Sessió 1 del GT COPCAT (02.07.2014)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords:

1.    Es constitueix el Grup de Treball (GT) amb l’objectiu de treballar en la línia d’elaborar propostes a presentar en les crides COPERNICUS / HORIZON 2020.

2.    Es presenta al GT el nou esborrany del document de treball HORIZON 2015 i s’aborden els següents temes:

a.    Situació del COPCAT dins del panorama de programes europeus;

b.    Objectius dels European Innovation Partnerships (EIPs); es lliura la llista de participants en el workshop Space – an enabling tool and facilitator for existing European Innovation Partnership;

c.    Objectius i prioritats de l’Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST), que és l’oficina del CDTI a Brussel·les;

3.    Es presenta el document de treball Regions i Punts d’Innovació Espai de les Regions (NEREUS) i el GT el revisa.

4.    En relació a la proposta de treball de seguiment a Brussel·les per part del CDTI a Horizon 2020 i Espai de les Regions:

a.    Els representats dels diferents departaments/organismes prepararan una llista de les activitats que fan actualment en les que podrien fer servir imatges de COPERNICUS, així com una llista de possibles activitats d’interès futur;

b.    L’ICGC farà una taula actualitzada de les “calls H2020” que poden ser d’interès per a Catalunya;