Sessió 2 del GT COPCAT (04.12.2014)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords:

1.    Per a poder accedir a la informació del Sentinel-1 i veure’n la disponibilitat i de quines zones, existeix un Catàleg a la pàgina de la ESA:  https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access/sentinel-catalogue

 2.    Per a poder consultar la informació existent s’ha d’anar, directament, a la pàgina d’accés a les dades: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access

3.    A l’enllaç https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar es pot accedir a diferent informació sobre el Sentinel-1; la més rellevant és la que es troba a l’apartat Software Tools, on hi ha informació de programari lliure per a treballar les imatges, com ara el PolSARPro (per tractar temes de polarimetria) i el NEST (eina per a treballar conjuntament amb altres dades SAR de diferents proveïdors).

4.   Es fa un repàs dels escenaris d’oportunitat existents a les convocatòries Copernicus-Observació de la Terra i a Horizon 2020, en les crides obertes per al 2015.