Sessió 3 del GT COPCAT (25.11.2015)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#2)

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior (#2).  

2. Programa SENTINEL: estat de la qüestió

  • Penjar enllaç vídeo TV3 Ebre a l’espai privat
  • Penjar enllaç proceedings XVI Congreso Español de Teledetección
  • Lliurar al DARP zones de Catalunya amb imatges disponibles i tractades per ICGC Sentinel-1
  • Taller de tractament d’imatges en la propera reunió del GT

3. Ús d’imatges en el Servei de Prevenció d’Incendis del DARP

El Servei de prevenció d’incendis del DARP exposa als assistents quines són les tasques que es porten a terme des del seu Servei: Elaboració de l’Informe Setmanal de Predicció de Perill d’Incendi Forestal i Treballs amb imatges MODIS.