Sessió 4 del GT COPCAT (30.06.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#3)

S’aprova l’acta de la sessió anterior (#3).  

2. Presentació tècnica de l'estat del programa Sentinel

L'ICGC informa sobre l’estat del programa Sentinel:

 • Sentinel 1: missió radar. Sentinel 1-A posat en òrbita el 3/4/2014 i Sentinel 1_b el passat 25/4/2016;
 • Sentinel 2: missió òptica. Sentinel 2-A llançat el 23/6/2015 (primeres imatges disponibles a finals de 2015) i Sentinel 2-B, que serà llançat a finals de 2016;
 • Sentinel 3: missió multiespectral amb resolució de centenars de metres. Mesura topografia superficial i temperatura dels oceans i la terra. Sentinel 3-A llançat el 16/2/2016 i Sentinel 3-B, que ho serà l’any vinent;

Informa també sobre les diferents activitats europees en el camp de l’observació de la terra:

 • Copernicus Agriculture and Forestry Applications. User Requeriments Workshop, que se celebrarà a Brussel·les, a finals de juny de 2016;
 • Space APP Camp, a celebrar a Frascati (Itàlia) del 12 al 19 de setembre de 2016;
 • Copernicus Masters. Diversos premis en innovació;
 • European Satellite Navigation. Competition 2016;

Pel que fa a les característiques de les imatges del Sentinel-2 a Catalunya i els serveis que ofereix l’ICGC per a aquestes imatges, s’indica el següent:

El satèl·lit Sentinel 2A té 2 òrbites sobre Catalunya (51 i 8) amb pas entre elles de 7 dies; al cap de 3 dies torna a començar la seqüència; tenim una repetició cada 10 dies. Tot i això, en les zones de solapament entre els diferents òrbites podem obtenir major periodicitat.

Escenes: se’n necessiten dues per a cada òrbita, just per a cobrir una petita part del sud de Catalunya (Delta de l’Ebre) i tenir completa tota Catalunya.

Les imatges les distribueix la ESA en unitats de 100 x 100 km (grànuls), en WGS84 i UTM.

Anomalies en l’adquisició: a) se’n desconeix la raó, però hi ha escenes sobre Catalunya que han quedat carregades al catàleg en dos fragments, tot i que es pot reconstruir la imatge a posteriori a gabinet; b) hi ha un grànul que afecta al tall de Catalunya que està en el fus 30, però no en el fus 31, per la qual cosa s’ha de reprojectar per a disposar de la imatge completa que es distribueix (s’ha reportat a la ESA aquest problema però de moment no tenim una solució).

Cercant valor afegit a l’ús d’imatges s'informa de diversos projectes en els que participa l’ICGC:

 • Aplicació duta a terme en la detecció d’incendis forestals. La millor resolució de les imatges Sentinel 2A sobre les imatges Landsat (actualment Landsat 8) pot ajudar-hi molt. S’han fet proves per a analitzar l’índex de severitat de l’incendi a partir dels valors radiomètrics de les imatges Sentinel 2A amb les bandes de l’infraroig curt (SWIR). Els resultats es presenten sobre la plataforma Instamaps (Ex. focs d’Òdena de juliol de 2015 i d’Albinyana de gener de 2016);
 • Exemple d’ús de les imatges Sentinel 2A en un projecte per al DARP d’ajuda a les campanyes de fertilització de l’estiu de 2016;
 • Vídeo amb una animació d’imatges que determina quina seria l’evolució del Delta de l’Ebre, des de l’actualitat fins a finals de segle, si s’aturen les aportacions de sediments o si es mantenen les actuals. En aquesta anàlisi  s’han tingut en compte el model digital del terreny Lidar (aportat per l’ICGC), els valors d’augment del nivell del mar previst, el ritme de subsidència natural prevista del Delta (a partir d’interferometria amb imatges SENTINEL 1A), els paràmetres vinculats a l’aportació de sediments (IRTA) i de les dades de campanyes geofísiques, atès que no tots els materials del subsòl es comporten de la mateixa manera. L’objectiu és veure com influeixen les aportacions de sediments, tot separant-ho de la subsidència natural.

3. Taller d'utilització del servei Sentinel 2 ofert per l'ICGC

S'aborden els següents aspectes:

 • Descàrrega d’imatges de la web de la ESA;
 • Distribució per part de l’ICGC d’imatges corregides (IRC i RGB);
 • Càrrega d’imatges a QGIS;
 • Utilització del WMS-estàndard i el WMTS i visualització a QGIS;
 • Ús del comparador d’imatges;
 • Repositori ICGC d’imatges: DataCloud o Descarregador FME;
 • Utilització de les imatges a Instamaps;
 • Pràctica de Sentinel-2 i QGIS. Càlcul de l’NDVI d’una imatge;

4. Planificació dels treballs

La propera sessió de treball es preveu per al mes d'octubre.