Sessió 4 del GT MCSC (29.04.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#3)

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació del diccionari de cobertes del sòl

Es presenta el document de treball “Diccionari de cobertes del sòl. Categories Agrícoles i Forestals”.

S’acorda introduir en el diccionari de cobertes del sòl totes les esmenes consensuades durant la sessió i considerar-lo tancat.

Es presentarà la proposta de definició dels 4 grups temàtics principals de la llegenda.

S’acorda que el CREAF presentarà les passarel·les entre les noves categories i atributs amb versions anteriors de l’MCSC i, potser, amb CORINE.

3. Proposta de model de dades i requeriments de qualitat

Preparar una proposta amb dos models de dades: vectorial i ràster.

Fer una reunió monogràfica sobre quina és la metodologia més adient, una vegada aprovades les 41 categories.

Es presentarà una proposta de classes / categories de coberta de sòl jerarquitzada, que inclogui per a cada categoria un codi, un nom, una definició i el color RGB assignat a efectes de representació. L’estructura del codi haurà de mostrar aquesta jerarquia.

A la propera reunió de la CT1 es durà la llegenda tancada per a què pugui aprovar-la la C4 de juliol.

El CREAF analitzarà el cost de la nova llegenda considerant la fotointerpretació a partir del MCSC ja existent.

Es compromet a presentar en la propera reunió la proposta de model de dades adaptada al mètode de fotointerpretació.