GT MCSC

Grup de Treball per a l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC)

Activitats

Funcions

 • Elaborar les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC).

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):
   • Subdirecció General de Geodèsia i Cartografia
   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
   • Centre de Suport al PCOT
   • Unitat d'Aplicacions de Teledetecció
  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Direcció General d'urbanisme
 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
  • Direcció General de Desenvolupament Rural
  • Direcció de Serveis
 • Diputació de Barcelona
 • Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)