Especificacions tècniques

Especificacions tècniques oficials aprovades per la C4, per a la implementació i l'ús de geoinformació oficial.