Instal·lacions de producció i industrials

Especificacions tècniques oficials (aprovades per la C4)

Polígons d'activitat econòmica