Informació de variables meteorològiques. Inclou:

 • Sèries termopluviomètriques històriques (des de 1950), tendència climàtica i índexs climàtics.
 • Atles Climàtic de Catalunya.
 • Cartografia de la temperatura mitjana, la precipitació i la irradiació solar.
 • Percentils temperatura extrema P2 de TN, P98 de TX.
 • Productes de seguiment i monitoratge de l'estat de la sequera.
 • Graus dia de calefacció 15/15 i de refrigeració 21/21.
 • Projeccions climàtiques.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: cartografia-climatica
 • Grup: III-14
 • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
 • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 • Entitat responsable: Servei Meteorològic de Catalunya
 • Accés: Parcialment públic
 • Periodicitat d'actualització: Segons les dades: 1 mes, 1 any, 10 anys