Característiques geològiques segons la composició i l’estructura. Inclou la plataforma de roca ferma, els aqüífers i la geomorfologia.