Imatges georeferenciades de la superfície de la terra, obtingudes per satèl·lit o per sensors aerotransportats.