Imatge aèria vertical que ha estat rectificada de tal manera que es manté una escala uniforme a tota la superfície de la imatge. Constitueix una representació geomètrica a escala de la superfície terrestre i aporta informació de diferents zones del espectre electromagnètic. Cobreix tot el territori de Catalunya a resolucions i dimensions variables.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: orto-territorial
  • Grup: II-3
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 1 any