Ortoimatges amb cobertura total o parcial de Catalunya generades a partir de les dades enregistrades per satèl·lits d'observació la terra, tant actius com passius.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: ortoimatge-satellit
  • Grup: II-3
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: Segons programació d’òrbites satel·litàries