Conjunt d'informació que recull la delimitació geogràfica interpretativa de les àrees de poblament, llur classificació en categories i l’assignació d’un identificador únic per a cada polígon (nomenclatura). Es consideren àrees de poblament les àrees que actualment tenen una mínima estructura urbana o bé són infraestructures o equipaments. Es tenen en compte les entitats de població de l’INE i llur codificació i inclou també delimitacions proporcionades per altres organismes oficials.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: arees-poblament
  • Grup: I-4
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 1 any