Delimitació del domini públic viari

Domini públic viari i zones de protecció de les carreteres titularitat de la Generalitat de Catalunya i dels Ens locals. Inclou les zones següents: domini públic, de servitud i d'afectació. També s'assenyala a ambdós costats de la carretera la línia d'edificació.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: domini-public-viari
 • Grup: I-4
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
 • Departament responsable: Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
 • Entitats responsables:
  • Direcció General de Transports i Mobilitat
  • Ens locals
 • Accés: Públic
 • Periodicitat d'actualització: Segons publicació de canvis al DOGC