Subdivisió dels districtes municipals amb diverses finalitats: electorals, estadístiques, padronals i de gestió. Es recomana que la secció censal tingui entre 1.500 i 2 500 habitants. Els casos de població menor són els municipis de secció censal única.

Geodades

Especificacions tècniques

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: seccions-censals
 • Grup: III-1
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
 • Departaments responsables:
  • Economia i Hisenda
  • Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
 • Entitats responsables:
  • Institut d'Estadística de Catalunya
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Ens locals
 • Accés: Públic
 • Periodicitat d'actualització: 1 any