Els plans territorials són instruments del planejament destinats a obtenir una distribució més adequada dels usos sobre el territori: pla territorial general, plans territorials parcials, plans directors territorials i plans territorials sectorials (s'han d'elaborar pel departament competent amb la col·laboració del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals).

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: plans-territorials
 • Grup: III-4
 • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
 • Departaments responsables:
  • Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
  • Altres departaments segons àmbits temàtics específics
 • Entitat responsable: Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
 • Accés: Públic
 • Periodicitat d'actualització: Segons publicació al DOGC