Mapes de població exposada a nivells de concentració d’origen local

A partir de l’anàlisi de la qualitat de l’aire fet amb models de dispersió de contaminants locals i amb la densitat de població, es determina el risc de població que pot estar exposada a valors de concentració per sobre dels establerts per la normativa vigent.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: risc-contaminacio-atmosferica
  • Grup: III-11
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 1 any