Límit del recinte que ocupa el dipòsit controlat de residus municipals, industrials o de runes.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: diposits-controlats-residus
  • Grup: III-11
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Agència de Residus de Catalunya
  • Accés: No públic
  • Periodicitat d'actualització: 2 anys