Sessió 12 de la CT PCC (20.07.2009)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#11)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior. 

2. Seguiment de l'aprovació del Decret del PCC

S'informa a la Comissió sobre l'estat dels tràmits d'aprovació del Decret del PCC: 

La proposta d'avantprojecte del PCC va ser aprovada pel Consell Rector de l'ICC el passat mes d'abril i la C4, en la seva sessió #7, el va informar favorablement i el va elevar al DPTOP per tal que el Govern iniciés el tràmit de la seva aprovació. 

3. Desplegament del catàleg del PCC: Deliberació i perspectiva. Explicació sobre l'agrupament per Programes. Estructura i perspectiva al respecte

Es presenta a la Comissió una proposta de programes per al desenvolupament del PCC en la que els 113 conjunts d'informació geogràfica que conformen el catàleg s'han agrupat en 6 programes, per a una millor gestió dels mateixos i del propi Pla. 

4. Sinèrgia PCC ' INSPIRE: Explicació sobre els avenços INSPIRE

S'informa a la Comissió sobre l'estat del desplegament de la directiva INSPIRE i sobre les sinèrgies amb el PCC. 

La Comissió acorda elaborar una proposta de convergència entre el PCC i INSPIRE que es sotmetrà a l'aprovació de la C4. 

5. Planificació dels treballs de la Comissió

La Comissió acorda aprofundir en la propera sessió, programada per al mes de novembre, en els punts 3 i 4 de l'ordre del dia de la reunió d'avui, atès que són nous i gens madurs.