Sessió 32 de la CT1 (17.07.2018)

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (#31)

La Comissió aprova, sense comentaris, l’acta de la sessió anterior.

2. Estat dels treballs dels objectius de la CT1

Revisió del PCC: catàleg

Tal i com estava previst, 8 anys després de la seva aprovació cal revisar el PCC. L'objectiu és mantenir l'estructura actual (113 CIGs), però dotant-la de certa flexibilitat, introduïnt SubCIGs, que es recolliran en una taula de treball complementària, no inclosa en el Decret.

Metadades

La nova guia de metadades ha d'emprar un llenguatge senzill i entenedor, no tècnic. Els editors de metadades es desenvoluparan en una aplicació desktop (Editor Excel IDEC amb rutina Phyton) i una aplicació web (Editor GeoNetwork desenvolupat per la IDEC).

Geoserveis

A partir de les diferents aportacions de les entitats consultades a finals de 2017, s'ha generat una proposta d'identificadors únics escurçats.

Difusió i accés

El DTES ha identificat quins són els paràmetres a mesurar per a cada tipus de servei i les diferents eines de mesura. S'aprova la creació d'un GT que haurà de redactar les normes de mesura de l'ús dels CIGs del PCC.

Condicions d'ús

L'ICGC publicarà a l'espai de treball col·laboratiu documentació sobre les condicions d'ús sota la llicència Creative Commons (CCby).

Preservació

L'AMB treballa en aquest objectiu. El CREAF informa que ha participat en l'aprovació i publicació de l'estàndard 19165.

Cost/benefici

L'Ajuntament de Barcelona informa que encara no ha pogut avançar en aquest objectiu.

La Comissió es dona per assabentada de l'estat dels treballs dels diferents objectius.

3. Torn obert de paraules

Sense comentaris.