Sessió 2 del GT RCC (16.01.2009)

Resum dels principals acords:

  1. Els Ajuntaments engegaran la inscripció transitòria en el Registre de la cartografia que no acompleixi les especificacions tècniques dels plecs oficials i la C4 decidirà per quant temps serà vàlida.
  2. L’ICC donarà als Ajuntaments tot el seu suport tècnic per a facilitar la generació de les metadades.