Sessió 1 del GT Xarxa de Camins (05.06.2013)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

1. Es dóna per constituït el Grup de Treball, creat per acord de la CT1:PCC-INSPIRE en la seva sessió #20, de data 3 de juliol de 2012.

2. Es presenten els objectius del Grup de Treball:

a. Definir el model de dades i elaborar les especificacions tècniques de la Xarxa de Camins de Catalunya (PCC – ID10705), de manera que incorporin la informació requerida pels diferents organismes interessats, que serveixin com a model d’intercanvi de dades i que tinguin en compte els estàndards existents o en fase de definició.

b. Integració en el Graf viari integrat de Catalunya (PCC – ID10706).

3. Es crearà una àrea privada a la web de la C4, amb accés restringit als membres del Grup de Treball mitjançant usuari i paraula de pas, per tal que cada membre pugui desar informació i consultar la desada per la resta de membres.

4. Els diferents membres de la Comissió presents en el dia d’avui (Dip. de Barcelona, IDAPA, Dep. d’Agricultura, Dip. de Girona, Dir. Gral. d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, Aj. de Lleida i ICC) exposen a la resta dels assistents l’estat i l’ús de la informació de camins que en fan en la seva organització. Es dóna a tots els membres un termini de 15 dies per a aportar tanta informació com sigui possible, a fi i efecte de poder identificar tots els possibles casos d’ús.

5. S’acorda explorar la possibilitat d’organitzar una xerrada informativa de conscienciació general sobre la importància de disposar d’una base de camins.