Sessió 3 de la C4 (11.07.2007)

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

 1. Estudis previs a la redacció del Pla Cartogràfic de CatalunyaLa Comissió Tècnica per a la redacció del Pla Cartogràfic de Catalunya, comissió vinculada a la CCCC, ha encarregat la realització de quatre estudis previs a la redacció del propi Pla, que es troben publicats a la pàgina web de la CCCC. Es tracta dels següents:
  • Estudi de la informació geogràfica i cartogràfica a Catalunya, realitzat per consultors externs de la Universitat de Lovaina, amb l'objectiu de disposar d'una versió objectiva, transversal i perifèrica de l'estat de l'art del sector a Catalunya. L'estudi es fonamenta en 45 entrevistes que els consultors van realitzar, amb el suport tècnic i logístic de l'ICC, a 130 persones de 70 organismes diferents, tots ells productors i/o usuaris d'informació geogràfica.
  • Estudi de l'estat de les estructures de geoinformació visibles a les administracions catalanes, en el que s'analitzen els visors de mapes a les pàgines web corporatives de les administracions catalanes, des del punt de vista de continguts i funcionalitats. L'estudi analitza les web's de 83 organismes (15 Departaments de la Generalitat, 4 Diputacions, 41 Consells Comarcals i 23 municipis de més de 50.000 habitants).
  • Estudi del sector TIC a Catalunya, realitzat pel Capítol Català de l'Associació Espanyola de Sistemes d'Informació Geogràfica, amb l'objectiu d'analitzar l'estat de l'art del sector, així com la seva evolució des de 2002, quan es va realitzar el darrer estudi.
  • Estudi jurídic sobre la repercussió legal de la cartografia i la informació geogràfica, que analitza les repercussions de la legalitat en el món de la geoinformació.
 2. Canvi al nou sistema de referència geodèsic ETRS89D'acord amb l'esborrany del "Proyecto de Real Decreto sobre el Sistema Geodésico de Referencia Oficial en Espanya", a partir de l'1 de gener de 2015 tota la cartografia de nova planta s'haurà de referenciar al nou sistema. La Comissió debat sobre les implicacions que aquest fet comportarà.
 3. Infraestructura de Dades Espacials de CatalunyaEs presenta la memòria de l'exercici 2006 i es comenten els projectes IDEC.LOCAL i IDE.UNIVERS.
 4. Registre Cartogràfic de CatalunyaS'introdueix el nou Registre, que permetrà conferir caràcter d'oficialitat a la informació geogràfica, i es presenta la seva pàgina web i els seus continguts.
 5. Planificació dels treballs de la ComissióEs presenta a la Comissió, i aquesta l'aprova, l'ordre del dia de la propera sessió plenària, que se celebrarà, temptativament, al mes de novembre.