Sessió 4 de la C4 (20.12.2007)

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

 1. Trànsit al nou sistema de referència ETRS89Es presenta un full de ruta fins al febrer de 2009, data en què se celebrarà la propera edició de la Setmana Geomàtica. Actualment, l'ICC treballa en dues línies:
  • tasques geodèsiques: col·labora amb l'IGN en l'homogeneïtzació de les coordenades ETRS89 de les xarxes REGENTE i ROI, i ha engegat les tasques de canvi de coordenades de la base de dades de punts de suport per al recolzament i l'aerotriangulació.
  • efectes sobre la cartografia: l'ICC ha redactat un informe provisional sobre els efectes (pèrdua d'ortogonalitat, tridimensionalitat,...) que el canvi al nou sistema implicarà sobre les bases cartogràfiques transformades.
 2. Transposició de la Directiva INSPIRE a les realitats espanyola i catalanaL'ICC ha creat un grup de treball intern amb l'IDEC que analitza contínuament la documentació publicada per INSPIRE per a conèixer de primera mà el desplegament de la directiva. Per la seva part, l'IGN, que coordina set ministeris competents en la matèria, i el Ministerio de Medio Ambiente són els representants espanyols al comitè INSPIRE.S'informa a la Comissió que l'ICC ha proposat a INSPIRE experts en els camps de la toponímia, hidrografia i xarxes de transport, i es troba a l'espera de l'acceptació dels mateixos.
 3. Pla Cartogràfic de CatalunyaEs debat un primer esborrany del Pla Cartogràfic de Catalunya, el qual s'articularà mitjançant un Decret. En el seu annex s'establiran les bases i característiques operatives del Pla i un catàleg d'informació geogràfica, conformat pels conjunts de dades sobre els que aplicarà el mateix.Per a l'elaboració d'aquest catàleg l'ICC ha preparat un formulari d'enquesta i mantindrà entrevistes personalitzades amb tots els actors que generen informació geogràfica per a la complimentació del mateix.
 4. Comissió Tècnica en GeoinformacióS'acorda crear la Comissió Tècnica en Geoinformació, vinculada a la CCCC, en la que s'integrin els ajuntaments productors de cartografia que ho sol·licitin, amb la finalitat de seguir els treballs de la CCCC, debatre les qüestions tècniques que se'n derivin i vehicular directament les aportacions dels ens locals productors de cartografia al Pla Cartogràfic de Catalunya en curs d'elaboració. Aquesta Comissió tractarà els temes següents:
  • Registre Cartogràfic de Catalunya: criteris de funcionament
  • Normes i estàndards de la cartografia a gran escala
  • Mapa Urbà de Catalunya
  • Canvi del sistema de referència a ETRS89
  • IDE Local
  • Catàleg del Pla Cartogràfic de Catalunya
 5. MetaD v.3.0.4Es presenta la nova versió de l'aplicació per a la creació, edició, manteniment i exportació de metadades MetaD v.3.0.4.
 6. Planificació dels treballs de la ComissióEs presenta a la Comissió un calendari en el que s'agenden les 3 properes sessions de treball i en el que s'apunten els temes a abordar en cadascuna d'elles. Una fita rellevant és l'aprovació de l'informe del Pla Cartogràfic de Catalunya, prevista per a la sessió del mes de juliol.