Sessió 6 de la C4 (24.07.2008)

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#5)La Comissió aprova l'acta de la sessió anterior, que ha estat distribuïda entre els seus membres amb anterioritat a la sessió, per la qual cosa es procedirà a la seva signatura.
 2. Informe per a l'aprovació de la proposta de Pla Cartogràfic de CatalunyaS'informa a la Comissió sobre l'estat dels treballs d'elaboració de la proposta del Pla. La informació necessària per a la seva redacció s'està recabant mitjançant la realització d'un pla d'entrevistes amb els organismes de l'Administració de la Generalitat i Local, productors d'informació geogràfica.La Comissió aprova engegar el període de consulta institucional previ a l'aprovació del Pla, establert en 6 mesos per l'article 37 de la Llei 16/2005.
 3. Informe activitats Consejo Superior Geográfico i ComissionsS'informa a la Comissió sobre les activitats desenvolupades per l'ICC com a membre del Ple i de la Comissió Permanent del Consejo Superior Geográfico i en les Comissions de Treball constituïdes per aquest:
  • Comissió del Pla Cartogràfic Nacional
  • Comissió de Normes Cartogràfiques
  • Comissió de Teledetecció i Cobertura Aèria del Territori
  • Comissió de Geomàtica
  • Comissió Especialitzada de Noms Geogràfics
  Es presenten a la Comissió les especificacions tècniques i el diccionari de fenòmens de la Base Topogràfica Armonizada 1:5.000 v1.0, redactades amb l'objectiu de disposar d'un model comú, encara que no d'obligat compliment.
 4. Aprovació de la CT3:INSPIRELa Comissió aprova la creació d'una nova Comissió Tècnica adscrita a la mateixa, anomenada CT3:INSPIRE, amb l'objectiu fonamental d'impulsar la participació de l'administració catalana en els grups de treball INSPIRE.
 5. Planificació dels treballs de la ComissióS'informa a la Comissió del calendari i continguts temptatius de la propera sessió.
 6. Participació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya en la Comissió Tècnica en Geoinformació (CT2:GI)Atès l'interès mostrat, la Comissió acorda convidar al Col'legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya a formar part de la Comissió Tècnica en Geoinformació, adscrita a la mateixa.