Sessió 06 de la CT PCC (16.06.2008)

1. Proposta final del contingut normatiu del Pla Cartogràfic de Catalunya

Es presenta a la Comissió la versió 1.5 de l'articulat del Pla Cartogràfic de Catalunya i les observacions realitzades a la mateixa per la Diputació de Barcelona. La Comissió debat un per un tots els articles i pren un seguit de decisions que donaran peu a una nova versió d'aquest text. 

2. Proposta final del catàleg d'informació geogràfica de Catalunya

S'informa a la Comissió sobre els avenços assolits en l'execució del Pla d'entrevistes per a la recopilació dels conjunts d'informació geogràfica. D'un total de 128 entrevistes programades se n'han realitzat 86 (67%), n'hi ha 3 (2%) d'agendades, són 12 (9%) les entitats que s'han contactat i s'està a l'espera de què agendin una data, i en resten 27 (21%) per contactar. 

Com a resultat d'aquestes entrevistes s'han rebut un total de 376 formularis complimentats que caracteritzen amb tot detall el mateix nombre de conjunts d'informació geogràfica. 

Es presenta a la Comissió una proposta de catàleg, que conté 179 conjunts d'informació geogràfica, estructurat d'acord amb la classificació establerta pels tres annexos de la Directiva INSPIRE, que serà debatut amb detall en la propera sessió.