Sessió 13 de la CT PCC (24.11.2009)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#12)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior. 

2. Seguiment aprovació Decret PCC

S'informa a la Comissió sobre l'estat del tràmit d'aprovació del Decret del Pla Cartogràfic de Catalunya. A hores d'ara es troba a la Comissió d'Ens Locals, que disposa d'un mes per a emetre el seu informe. L'horitzó per a la seva aprovació és la primavera. 

3. Desplegament del catàleg del PCC: perspectiva

La Comissió aprova dues propostes de modificació de l'estructura de 6 programes per al desenvolupament del Pla que tenen com a objectiu obtenir una divisió més clara dels programes de treball i evitar les ambigüitats. 

4. Sinèrgia PCC ' INSPIRE Annex I

S'informa a la Comissió sobre l'estat del desplegament de la directiva INSPIRE i les seves sinèrgies amb el Pla Cartogràfic de Catalunya. 

5. Planificació dels treballs de la Comissió

S'informa a la Comissió sobre la data i els continguts de la propera sessió de treball.