Sessió 4 de la CT3 (05.04.2013)

En aquesta sessió la CT3:COPERNICUS va debatre els següents temes:

1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#3)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Definició del Pla de Treball de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió que el Programa Europeu d’Observació de la Terra ha passat a anomenar-se COPERNICUS per decisió de la Comissió Europea. En conseqüència, la Comissió aprova canviar el seu nom pel de Comissió Tècnica per al Programa Europeu d’Observació de la Terra COPERNICUS (CT3:COPERNICUS).

Enguany la Comissió es troba en la fase de posicionament, que té l’objectiu de definir i articular una política d’accés, participació, ús i preservació de les dades d’observació de la Terra, per tal de rendibilitzar la seva utilització i generar beneficis en aquest àmbit.

Es presenten a la Comissió 3 informacions d’interès:

1) El document 2013 Work Programme Draft, que consta de 5 accions diferents; per a Catalunya es considera que la de major interès és la número 4 (Take up of services by users). Els projectes escrits en majúscula són els que ja es troben en funcionament; per tant, si hi ha interès en algun d’ells s’hi ha d’accedir mitjançant els punts de contacte ja definits. Té una dotació pressupostària d’uns 57-58 M€.

2) Es presenten algunes recomanacions sobre com elaborar propostes, basades en els criteris d’avaluació i l’experiència com avaluadors experts en la darrera crida.

3) El document Study on the economics benefits of a free and open data policy for GMES Sentinels Data: final report, en el que es defensa la política de gratuïtat i obertura de les dades, com impulsora de l’activitat econòmica, a través de retorns directes, beneficis socials i la creació de noves empreses i llocs de treball.

3.    Activitats relacionades amb COPERNICUS per part de membres de la Comissió Tècnica

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) presenta a la Comissió el document Potencialitats del programa GMES en l’àmbit meteorològic, fent un breu repàs sobre la seva història i creació, les seves infraestructures, les dades satèl·lit que reben i usen, la modelització numèrica que porten a terme i les possibles aplicacions de GMES en el camp meteorològic a partir de la utilització de les dades que puguin aportar els satèl·lits Sentinel. Hi ha temes que es podrien desenvolupar, com ara la SST (sea surface temperatures) i la cobertura nival a partir del Sentinel-3, i l’anàlisi dels camps de vent i del radiosondatge estimat a partir del Sentinel- 4 i Sentinel-5. Es presenten diferents casos de treball o actuacions realitzades, com ara el d’usos del sòl (Projecte Immpacte, anàlisi de paràmetres meteorològics segons coberta del sòl), el cas d’estudi sobre la nevada de març de 2010 amb la utilització d’imatges del satèl·lit MODIS, entre d’altres. Els seus principals requeriments, en quant a l’assimilació de dades, són immediatesa, regularitat i garantia de què el servei continuï en el futur.

S’informa a la Comissió que hi ha un projecte de 50 nanosatèl·lits (300-500 km d’altura) per a poder fer perfils atmosfèrics, anomenat QB50, i recolzat per la Comissió Europea, així com un projecte Global Snow que pot ser d’interès per a l’SMC. GMES/COPERNICUS és la contribució europea al projecte global GEOSS, en el que s’inclouen les activitats d’altres agències espacials i en particular les contribucions tant d’americans com de japonesos.

4.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió sobre el calendari i contingut de la propera sessió de treball programada per a enguany.