Sessió 11 del GT Base de Carrers (10.10.2012)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords relatius al document de treball per a les especificacions tècniques del Model de Dades d’Adreces:

a. El codi postal serà opcional;

b. Pel que fa a l'atribut IdTram de l’Entitat AdrecaVia, la relació entre TramVia i AdrecaVia no serà obligatòria;

c. L’atribut PortalBloc de l’Entitat AdrecaVia passa a anomenar-se ComBloc, nom abreujat de Complement de bloc. Caldrà que el camp Bloc estigui ple;

d. L’atribut Escala de l’Entitat SubAdrecaVia tindrà el Tipus de valor (text 10) i l’atribut Porta el Tipus de valor (text 15);

e. Pel que fa a l’atribut Planta de l’Entitat SubAdrecaVia es diferencia de la manera següent:

Codi

Abrev.

SO1

Sxx

Soterrani XX

SM

SS

Semisoterrani

BS

PBx

Planta Baixa

AL

ALT

Altell

EN

ENT

Entresòl

PR

PRL

Principal

P01

PLxx

Planta XX

AT

A01

Àtic

SA

A02

Sobreàtic

Sobresobreàtic

(x,x) poden ser números o lletres. Ex.: PL1, PL2

f. Pel que fa a la resolució espacial, sembla que el terme més correcte seria referenciat sobre la cartografia topogràfica oficial de més detall disponible del municipi;

g. Pel que fa al format de transmissió de les dades s’acorda que hi haurà dues opcions: SHP + TXT d’amplada fixa i GML. De tota manera abans de tancar les especificacions es faran proves per part dels membres del Grup;

h. S’acorda que el Glossari sigui revisat pels membres del Grup i que es vagin trametent comentaris abans del tancament de les especificacions;

i. S’acorda que el nom del CIG sigui el de Base de Dades Municipal d’Adreces, tot i que s’acceptaran comentaris al respecte fins a la propera reunió;