Sessió 5 del GT COPCAT (20.07.2017)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#4)

S’aprova l’acta de la sessió anterior (#3).  

2. Taller "Formació en imatges radar satèl·lit"

L'ICGC condueix el taller "Formació en imatges radar satèl·lit", que es desenvolupa amb el següent guió:

  • Conceptes radar
  • L'ortoimatge radar
  • Mesura del moviment de superfície