Sessió 1 del GT MCSC (28.04.2015)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

    1.    Es dóna per constituït el Grup de Treball, creat per acord de la CT1:PCC-INSPIRE en la seva sessió #27 celebrada en data 14 d’abril de 2015, amb l’objectiu d’elaborar les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC).

    2.    Les tasques a realitzar pel Grup de Treball són les següents:

        a.    Recopilar tota la informació possible sobre casos d’ús, conjuntament amb les especificacions que s’estan ultimant a Madrid i qualsevol altra informació que els membres del grup de treball considerin d’interès, i publicar-la en l’àrea privada habilitada a la web de la C4 per a què pugui ser compartida per tots els membres;

        b.    Aportar resultats, per a la propera reunió, sobre quines de les 61 categories que conformen el nivell 3 de la llegenda de la tercera i quarta edició de l’MCSC són fotointerpretables a partir d’orto, així com la definició que el CREAF dóna per a cadascuna d’aquestes categories; el grup de treball té clar que la llegenda del nou mapa s’haurà de moure entre els nivells 2 i 3, mai més enllà;